Olifanten Sanctuary in Chiang Mai

28 mei 2018 - Chiang Mai, Thailand

Olifanten Sanctuary in Chiang Mai

Deze foto werd gemaakt op 28 mei 2018 in Chiang Mai, Thailand met een Canon Powershot SX530 Hs.